Sponsringsförfrågan

För klubbar/föreningar som är intresserade av att ha Halla Foder som sponsring vid tävlingar vänligen ladda hem forumläret för ansökan här…

ARRANGÖRENS ÅTAGANDEN VID EVENTUELL SPONSRING

Arrangören ger Halla Foder exklusive status som ensam foderleverantör på arrangemanget.

Halla Foders logotyp eller banner skall finnas på arrangörens startsida med länk till www.hallafoder.se fyra veckor veckor innan arrangemanget, under arrangemanget och minst två veckor efter slutfört arrangemang.

Halla Foder ska kostnadsfritt få en helsidas annonsutrymme i programblad/katalog/ utställarförteckning i färg. Halla Foder tillhandahåller färdigt annonsmaterial som skickas till annonsansvarig ovan. Inget annat fodermärke ska under arrangemanget få möjlighet/tillåtelse att ha monter,dela ut smakprover,flyers el liknande.

Halla Foder skall ges möjlighet till en monterplats under arrangemanget enligt individuell överenskommelse mellan klubben och Halla Foder.

Vinnande hund/ar skall i samband med prisutdelning, om möjligt, fotograferas med väl synliga Halla Foder-produkter. Dessa foton skall finnas väl exponerade på er hemsida efter slutfört arrangemang. Bilder och godkännande för användning av bilderna tillfaller Halla Foder under obegrändas tid. Ska också mailas till anna.klang@hallafoder.se senast en vecka efter arrangemanget. Kom ihåg att även skriva fotografens namn.


*Särskilda önskemål tar Halla Foder ställning till om det kommer att vara möjligt, samt har rätt att neka dessa.

Kom ihåg Ni svarar för att rätt produkt delas ut till respektive vinnare enligt överenskommelse.